Top 10 tài liệu thẩm định tài chính chọn lọc

Thẩm định tài chính là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề có liên quan tới tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ. Thẩm định tài chính là công việc được thực hiện dựa trên các quy định được ban hành và tuân thủ tuyệt đối về mặt luật pháp, chỉ những người có chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể thực hiện công tác phẩm định tài chính. 

Thẩm định tài chính là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhằm xác định cá nhân, tổ chức có đủ khả năng về mặt tài chính để làm các công việc khác hay không? (ví dụ như vay vốn ngân hàng, đầu tư dự án,… đều cần đến thẩm định tài chính). Trong bài viết này, chúng mình sẽ gửi đến các bạn 10 tài liệu thẩm định tài chính chọn lọc để các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu.

I. Những tài liệu thẩm định tài chính chuẩn nhất

1. Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch – ngân hàng công thương Việt Nam

Công tác thẩm định tài chính đối với các doanh nghiệp sẽ được thực hiện qua các bước sau: Đầu tiên là nghiên cứu số liệu báo cáo tài chính. Tiếp theo là phân tích để phát hiện những điểm đáng ngờ trong báo cáo tài chính. Xem xét, đánh giá phần thuyết minh về báo cáo tài chính. Tiến hành thảo luận về các nội dung trước đó. Đưa ra kết luận về mức độ tin cậy của báo cáo tài chính và kết quả của công tác thẩm định tài chính. 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch - ngân hàng công thương Việt Nam Công tác thẩm định tài chính đối với các doanh nghiệp sẽ được thự
Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch – ngân hàng công thương Việt Nam

Download tài liệu

2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Về cơ bản công tác thẩm định tài chính sẽ được tiến hành qua bốn bước. Đầu tiên là bước tiếp nhận hồ sơ, phân công thẩm định. Bước thứ hai là tiến hành tổ chức nghiên cứu thẩm định. Bước thứ ba là ký và gửi báo cáo thẩm định đến các cơ quan, ban ngành có liên quan. Cuối cùng là lưu giữ hồ sơ thẩm định người thực hiện công tác thẩm định tài chính cũng cần được đào tạo kỹ lưỡng và bài bản. 

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Download tài liệu

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại NHNTVN

Một số yêu cầu trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. Đó là phải kiểm tra đầy đủ các nội dung có liên quan tới khả năng thực hiện và hiệu quả tài chính cũng như khả năng trả nợ của dự án dựa trên các số liệu thực tế, cập nhật. Khi tiến hành thẩm định phải sử dụng các phương pháp phù hợp đối với từng nội dung thẩm định tài chính của dự án, tránh trường hợp đánh đồng và quy chụp nội dung.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại NHNTVN
Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại NHNTVN

Download tài liệu

4. Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng hàng hải – chi nhánh Hà Nội

Trong công tác thẩm định tài chính, chúng ta cần phải biết phân tích thông tin. Thông tin của các tổ chức doanh nghiệp thường mang tính chủ quan và có lợi cho họ. Khi tiến hành phân tích thông tin cần phải thực hiện một cách khách quan. Đánh giá, so sánh dựa trên các yếu tố, các kết quả thẩm định cuối cùng. Người thực hiện công tác phân tích thông tin cần phải tuân thủ theo pháp luật. Không được lợi dụng chức quyền để yêu cầu bất hợp lý với doanh nghiệp, tổ chức.

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng hàng hải - chi nhánh Hà Nội
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng hàng hải – chi nhánh Hà Nội

Download tài liệu

5. Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại PGD Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội

Thẩm định tài chính dự án đầu tư là một một trong các bước cơ bản nhằm đánh giá, giúp ra quyết định có đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án đầu tư đó hay không? Nội dung thẩm định tài chính dự án là cơ sở để các chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền nhà nước ra quyết định cũng như các tiêu chí, quy định, chế tài tài chính cho dự án đầu tư đó. 

Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại PGD Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội
Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại PGD Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội

Download tài liệu

6. Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương chi nhánh Cầu Giấy

Khi tiến hành lập báo cáo kết quả thẩm định tài chính cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật, Xác định rõ thời điểm bắt đầu có hiệu lực của chứng thư thẩm định tài chính, xác định thời hạn hiệu lực của kết quả thẩm định tài chính (giá trị được công nhận kể từ thời điểm chứng tư thẩm định tài chính có hiệu lực). Đồng thời, các bên liên quan phải ký xác nhận và đóng dấu nếu cần thiết.

Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương chi nhánh Cầu Giấy
Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương chi nhánh Cầu Giấy

Download tài liệu

7. Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương Cầu Giấy

Để có thể thực hiện được đúng mục tiêu và phát huy được vai trò của công tác thẩm định tài chính. Cần phải thực hiện được các yêu cầu sau đây: Đầu tiên là phải xem xét một cách kỹ lưỡng các chỉ tiêu hiệu quả được thẩm định và phải tính toán một cách cẩn thận, chi tiết các số liệu được cung cấp có liên quan tới vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Đảm bảo nguồn và độ tin cậy của số liệu, thông tin sử dụng phải được đầy đủ, đáp ứng mục tiêu phân tích, đánh giá.

Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương Cầu Giấy
Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương Cầu Giấy

Download tài liệu

8. Tình hình thẩm định tài chính khía cạnh dự án đầu tư tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển nông thôn

Thẩm định tài chính và thẩm tra tài chính là hai cụm từ thường đi chung với nhau và được sử dụng rất nhiều trong thực tế. Thế nhưng mặc dù thẩm định và thẩm tra  đều do các cơ quan có chuyên môn nghiệp vụ tiến hành dựa trên các tiêu chí điều kiện có sẵn. Nhưng công tác thẩm định tài chính, thẩm tra tài chính đều có ít nhiều điểm khác biệt và tài liệu này sẽ cho bạn thấy rõ những khác biệt đó là gì.

Tình hình thẩm định tài chính khía cạnh dự án đầu tư tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển nông thôn
Tình hình thẩm định tài chính khía cạnh dự án đầu tư tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển nông thôn

Download tài liệu

9. Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của chi nhánh NHCT Chương Dương

Quá trình phân tích tài chính là khâu tổng hợp đầu tiên các biển số tài chính và các biển số kỹ thuật (được tính toán trong các phần trước đây). Đây là dữ liệu đầu vào cho các khâu thẩm định tài chính về sau. Thẩm định tài chính là công đoạn hết sức quan trọng để các nhà đầu tư cũng như các nhà tài trợ, các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Vấn đề này sẽ được đề cập kỹ hơn trong nội dung của tài liệu này. 

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của chi nhánh NHCT Chương Dương
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của chi nhánh NHCT Chương Dương

Download tài liệu

10. Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại tổng công ty tài chính công nghiệp tàu thủy

Tùy vào từng mục đích và nội dung thẩm định thì nguồn thông tin sử dụng để tiến hành thẩm định tài chính cũng sẽ khác nhau. Nhưng về cơ bản sẽ bao gồm các thông tin sau: Đầu tiên là các kết luận, đánh giá về nội dung của bản dự án đã được thẩm định trước đó. Thông tin tiếp theo là các số liệu điều tra, thu thập trên thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước, của các tổ chức kinh tế có liên quan. Cuối cùng là các văn bản quản lý nhà nước có liên quan đến dự án đầu tư.

Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại tổng công ty tài chính công nghiệp tàu thủy
Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại tổng công ty tài chính công nghiệp tàu thủy

Download tài liệu

100+ Tài liệu về thẩm định tài chính hay

10 Mẫu luận văn thạc sĩ nông nghiệp được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu luận văn, báo cáo tốt nghiệp kinh tế hay nhất

II. Những điều bạn cần biết về thẩm định tài chính

1. Vai trò và tầm quan trọng của thẩm định tài chính

  • Thẩm định tài chính giúp xác định các cá nhân, tổ chức có đủ khả năng về mặt tài chính nhằm thực hiện các công việc, dự án mà họ đang đề xuất hay không?
  • Thẩm định tài chính thể hiện được chức năng, tính hiệu quả đối với nền kinh tế cũng như từng đối tượng cụ thể. 
  • Thẩm định tài chính góp phần đảm bảo tính chính xác của việc xác định giá trị trị tài sản trong nhiều mục đích. Thẩm định tài chính phản ánh đặc điểm và hạn chế rủi ro trong xác định trách nhiệm (Ví dụ như trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay trách nhiệm bảo hiểm). Thẩm định tài chính góp phần tạo ra các phương pháp giải quyết bất đồng giữa các bên trong tranh chấp và cuối cùng thẩm định tài chính làm minh bạch thị trường thúc đẩy sự phát triển thị trường. 

2. Thẩm định tài chính dự án

  • Thẩm định tài chính có thể áp dụng cho nhiều đối tượng, vào các mục đích khác nhau tùy vào tình hình cụ thể. Trong đó nổi bật có công tác thẩm định tài chính dự án và thẩm định tài chính doanh nghiệp.
  • Thẩm định dự án đầu tư là quá trình kiểm tra, đánh giá một cách khách quan và khoa học các nội dung có liên quan đến tính khả thi về tài chính của dự án đầu tư. Mục đích của thẩm định tài chính dự án là nhằm kiểm tra, đánh giá tính khả thi về tài chính của dự án thông qua việc kiểm tra, đánh giá khía cạnh tài chính. Đánh giá chính xác khả năng an toàn của các chỉ tiêu và hiệu quả tài chính dự án. Cuối cùng là kiểm tra đánh giá khả năng trả nợ của dự án đầu tư.

3. Thẩm định tài chính doanh nghiệp

  • Thẩm định tài chính doanh nghiệp là việc tiến hành xem xét, kiểm tra, đánh giá hồ sơ. Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, tính khả thi của các phương án, dự án đầu tư. Thẩm định tài chính, tài sản đảm bảo, thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp.  
  • Công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp thường được tiến hành khi các doanh nghiệp có ý định vay vốn tại các ngân hàng hàng. Chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp luôn thể hiện tình hình tài chính của mình thật lành mạnh và có khả năng tài chính đảm bảo tốt cho khả năng trả nợ. Bởi vì tình hình tài chính của doanh nghiệp là một trong những điều kiện để ngân hàng xem xét cho doanh nghiệp vay vốn. Chính vì vậy công tác thẩm định tài chính đối với các doanh nghiệp cần phải được tiến hành cẩn thận, nghiêm túc. Tập trung vào kiểm tra, phân tích sổ sách, số liệu, chứng cứ,.. nhằm đánh giá khách quan nhất về mức độ tin cậy của doanh nghiệp đó.

Thẩm định tài chính đóng một vai trò quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với các cá nhân, tổ chức. 123doc mong rằng với những tài liệu về thẩm định tài chính được cung cấp trong bài viết này, các bạn sẽ hiểu hơn về vai trò và tầm quan trọng của công tác thẩm định tài chính. Đồng thời nắm được những bước cơ bản để tiến hành thẩm định tài chính, giúp cho tổ chức, doanh nghiệp của các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn.

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Tài Liệu