Top 10 tài liệu biến động dân số chọn lọc

Biến động dân số là một nội dung nằm trong lĩnh vực dân số học. Dân số học là một bộ môn khoa học nghiên cứu về biến động số lượng dân cư, sự phân bố và các đặc tính của dân cư. Trong đó, biến động dân số là một trong những nội dung quan trọng và tiêu biểu nhất. 

Sự biến động dân số từ trước đến nay luôn là một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu. Để giúp các bạn đang có dự định nghiên cứu về vấn đề này, chúng mình đã tổng hợp 10 tài liệu biến động dân số chọn lọc hay nhất nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề và có những tài liệu tham khảo liên quan thật sự hữu ích.

I. Tổng hợp tài liệu về vấn đề biến động dân số được đánh giá cao nhất

1. Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động

Đồ án mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động của sinh viên khoa lao động và dân số đã nhận được những đánh giá rất tích cực của các giảng viên hướng dẫn. Nội dung của đồ án này tập trung vào phân tích thực trạng biến động dân số và thị trường lao động những năm gần đây. Từ đó đưa ra kết luận và khẳng định mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động. 

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu biến động dân số chọn lọc

Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động
Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động

Download tài liệu

2. Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lào Cai

Tài liệu nghiên cứu lấy đề tài biến động dân số và sự ảnh hưởng của nó đến phát triển của kinh tế xã hội sẽ cung cấp những nội dung mang tính cập nhật nhất về vấn đề dân số tại các địa phương được khảo sát. Chúng ta thấy rằng những số liệu trong sự biến động dân số hoàn toàn hợp lý với các số liệu trong các lĩnh vực như ý tế, giáo dục, thậm chí là tình hình chi tiêu ngân sách của địa phương đó.

Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai
Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lào Cai

Download tài liệu

3. Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay

Luận văn tốt nghiệp có đề tài phân tích biến động dân số, lao động và việc làm sẽ giúp chúng ta có được những góc nhìn đúng và đánh giá một cách đầy đủ, khoa học. Đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được để giải quyết những vấn đề về lao động, việc làm song song với phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay
Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay

Download tài liệu

4. Biến động dân số thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1997 – 2007 nguyên nhan và giải pháp 

Luận văn thạc sĩ địa lý của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin, số liệu chính xác nhất về vấn đề biến động dân số tại một trong những thành phố lớn nhất cả nước. Tài liệu này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn về sự biến động dân số từ đó đề ra những phương hướng giải pháp về gia tăng dân số và phân bố dân cư hợp lý tại các khu vực kinh tế trọng điểm và tập trung nhiều dân cư.

Biến động dân số thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1997 - 2007 nguyên nhan và giải pháp 
Biến động dân số thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1997 – 2007 nguyên nhan và giải pháp

Download tài liệu

5. Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động

Biến động dân số có tác động vừa tích cực vừa tiêu cực đến xã hội (hầu hết là tiêu cực) Chính vì vậy, cần có những giải pháp nhằm hạn chế sự tăng – giảm không kiểm soát. Hiện nay, vai trò và tầm quan trọng của những người lãnh đạo là vô cùng cần thiết để khống chế sự biến động dân số theo chiều hướng gia tăng. Cụ thể, phải quán triệt công tác dân số là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động lãnh đạo, quản lý các cấp.

Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động
Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động

Download tài liệu

6. Xu hướng biến động dân số – lao động nông nghiệp, đất canh tác, sản lượng lúa của Thái Bình giai đoạn 2007 – 2020

Sự gia tăng trong biến động dân số là do trình độ nhận thức lạc hậu về dân số và gia đình. Nhưng cũng không thể phủ nhận tại các quốc gia nông nghiệp chưa quá phát triển, lao động chân tay vẫn là một sự lựa chọn. Chính vì vậy mà tư tưởng một nhà đông người thì sẽ phụ giúp được việc đồng ánh luôn tồn tại trong xã hội hiện nay. Điều này sẽ một phần được khắc phục bằng sự giáo dục tốt và sự xuất hiện của các trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực nông nghiệp.

Xu hướng biến động dân số - lao động nông nghiệp, đất canh tác, sản lượng lúa của Thái Bình giai đoạn 2007 - 2020
Xu hướng biến động dân số – lao động nông nghiệp, đất canh tác, sản lượng lúa của Thái Bình giai đoạn 2007 – 2020

Download tài liệu

7. Cơ sở lý luận về biến động dân số, lao động và việc làm

Vấn đề biến động dân số, lao động và việc làm thường xuyên được đưa ra để tranh luận. Nhưng việc biến động theo chiều hướng tăng sẽ dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Xã hội cũng ngày càng có sự phân hóa, lượng nhân công giá rẻ, dồi dào sẽ bị thay thế bằng máy móc. Chính vì vậy, cần củng cố, xây dựng và phát triển nhân lực cân đối, có chất lượng chuyên môn, tay nghề cao.

Cơ sở lý luận về biến động dân số, lao động và việc làm
Cơ sở lý luận về biến động dân số, lao động và việc làm

Download tài liệu

8. Tài liệu luận văn: “phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay”

Để giảm thiểu tác động xấu của biến động dân số theo chiều hướng gia tăng. Cần tổ chức bộ máy làm công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường mạnh mẽ chiến lược truyền thông, vận động và cung cấp các dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình ở các tỉnh, thành phố đông dân, có mức sinh cao. Các địa phương, cơ quan, đơn vị phải có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những người sinh con thứ ba. 

Tài liệu luận văn: “phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay”
Tài liệu luận văn: “phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay”

Download tài liệu

9. Báo cáo “xu hướng biến động dân số, lao động, đất lúa và sản lượng lúa của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2005 2020

Đề tài xu hướng biến động dân số, lao động, đất lúa và sản lượng lúa sẽ đặt giả thuyết Hải Dương sản xuất được tổng sản lượng lúa gạo là bao nhiêu trong 10 – 20 năm tới trong xu thế biến động về năng suất, diện tích và dân số.

Bên cạnh đó, Hải Dương có thể bán ra ngoài bao nhiêu lúa gạo sau khi đã cân đối nhu cầu tiêu dùng nội bộ cho người và gia súc. Khi giải đáp được những câu hỏi này, các nhà hoạch định chiến lược sẽ xây dựng được kế hoạch phát triển trong dài hạn, đem lại hiệu quả kinh tế và sử dụng triệt để nhân lực địa phương.

Báo cáo “xu hướng biến động dân số, lao động, đất lúa và sản lượng lúa của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2005 2020
Báo cáo “xu hướng biến động dân số, lao động, đất lúa và sản lượng lúa của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2005 2020

Download tài liệu

10. Báo cáo “xu hướng biến động dân số, lao động nông nghiệp, đất canh tác, sản lượng lúa của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2007-2020”

Tài liệu biến động dân số và tác động tới lĩnh vực công nghiệp tại tỉnh Thái Bình sẽ đặt ra các câu hỏi như: Các nguồn lực được phân bổ và biến động như thế nào trong tương lai? Sản lượng lúa gạo là bao nhiêu? Liệu trong tương lai, Thái Bình có thể sản xuất hàng hóa và chuyển cho chăn nuôi bao nhiêu lúa gạo? Đây là những câu hỏi lớn có tầm vĩ mô và rất quan trọng cho việc hoạch định chính sách phát triển và sử dụng nguồn lực.

Báo cáo "xu hướng biến động dân số, lao động nông nghiệp, đất canh tác, sản lượng lúa của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2007-2020"
Báo cáo “xu hướng biến động dân số, lao động nông nghiệp, đất canh tác, sản lượng lúa của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2007-2020”

Download tài liệu

100+ Tài liệu về biến động dân số đúng chuẩn

10 Mẫu luận văn thạc sĩ nông nghiệp được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu luận văn, báo cáo tốt nghiệp kinh tế hay nhất

II. Biến động dân số – Nguyên nhân và giải pháp

1. Nguyên nhân của sự biến động dân số

  • Sự biến động dân số là cụm từ nhằm ám chỉ sự tăng hay giảm về mặt dân số. Về cơ bản, sự giảm đi về mặt dân số rất hiếm khi xảy ra (chỉ trong các trường hợp xảy ra chiến tranh hay đại dịch). Phần lớn sự biến động về mặt dân số là để ám chỉ sự tăng lên về mặt dân số chứ hiếm khi ám chỉ sự giảm đi về mặt dân số.
  • Như đã đề cập ở phần trước, nguyên nhân của sự giảm đi về mặt dân số thường là do chiến tranh hay đại dịch. Ví dụ như cuộc chiến tranh thế giới thứ II hay còn gọi là thế chiến thứ 2. Với quy mô toàn thế giới, có sự tham gia của rất nhiều nước. Đây là cuộc chiến lan rộng nhất trong lịch sử với khoảng hơn 100 triệu quân nhân được huy động. Số lượng người chết ước tính khoảng: 40 triệu – 72 triệu người. Hay bệnh dịch hạch Justinian, còn có tên là “cái chết đen” bùng phát năm 541-543, là đại dịch đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử. Căn bệnh bắt nguồn từ Ethiopia, lan rộng khắp thế giới, cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người dân châu Âu, châu Phi và Nga trong thời gian ngắn. Trong vòng 200 năm tiếp theo, dịch hạch giết chết 100 triệu người trên khắp khu vực Địa Trung Hải.
  • Đối với sự gia tăng về mặt dân số, nguyên nhân chủ yếu là do do trình độ nhận thức về lĩnh vực dân số và gia đình còn rất lạc hậu như thích đông con, thích con trai… Do độ tuổi kết hôn quá sớm nên đã kéo dài thời kì sinh nở của phụ nữ. Do mức sống thấp nên người lao động không có điều kiện học tập để nâng cao trình độ nhận thức đúng đắn về lĩnh vực dân số… 

2. Biện pháp nhằm hạn chế sự biến động dân số

  • Biến động dân số có hai tình huống là gia tăng và giảm thiểu về mặt dân số, nguyên dân của hai trường hợp này đã được làm rõ ở phần trước của bài viết. Vậy sau khi biết được nguyên nhân của vấn đề, chúng ta sẽ tìm hiểu những giải pháp nhằm giữ ổn định và cân bằng về mặt dân số. Hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội khi xảy ra biến động dân số quy mô lớn.
  • Sự giảm thiểu trong biến động dân số chủ yếu đến từ các cuộc chiến tranh và các đại dịch lớn. Chính vì vậy, để điều này không xảy ra cần có sự chung tay, góp sức của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Cần có sự cam kết giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tránh những cuộc chiến vô nghĩa. Đồng thời đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Các đại dịch có thể xuất hiện bất ngờ, không báo trước. Nhưng khi trình độ khoa học, kỹ thuật được phát triển, lĩnh vực y tế đạt được các thành tựu to lớn và đáng kể. Chúng ta chắc chắn sẽ giảm thiểu được những thiệt hại do đại dịch mang lại.
  • Sự gia tăng trong biến động dân số chủ yếu đến từ nhận thức của con người. Nhưng giải pháp thường được đề cập đến là: Tuyên truyền để người dân hiểu và biết được hậu quả của việc gia tăng dân số. Mỗi gia đình chỉ nên sinh 1-2 con để nuôi dạy cho tốt, góp phần giảm tỉ lệ gia tăng dân số. Tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi cách sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Xử phạt nặng đối với những gia đình phá vỡ chính sách kế hoạch hóa gia đình. Xóa bỏ tư tưởng quan niệm lạc hậu “trọng nam khinh nữ”….. 

Vậy là trong nội dung bài viết này, chúng mình tổng hợp và gửi đến cho các bạn những tài liệu về biến động dân số được đánh giá cao nhất. Biến động dân số là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trên thế giới. Việc gia tăng hay giảm thiểu dân số một cách cách bất ngờ và không kiểm soát đều sẽ gây nên những hậu quả hết sức to lớn. Khi đã hiểu được vấn đề thì mới có thể hạn chế được những tác động tiêu cực, cố gắng để có được cuộc sống cân bằng, hài hòa.

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Tài Liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *