Top 10 bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải đầy đủ nhất 

Làm sao để học tập môn quản trị sản xuất được tốt nhất? Làm bài tập học phần này theo dạng nào để ghi nhớ kiến thức tốt nhất? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn sinh viên đặt ra khi học học phần này. 

Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp 10 tài liệu bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải đầy đủ nhất. Đồng thời là chia sẻ một số kinh nghiệm học tập phù hợp. Mời bạn đọc tham khảo và lựa chọn các tài liệu phù hợp nhất. 

I. 10 tài liệu bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải 

1. Bài tập môn quản trị sản xuất

Bộ tài liệu môn quản trị sản xuất bao gồm hai nội dung chính: thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất, quản trị quá trình sản xuất. Mục tiêu của tài liệu này chính là giúp sinh viên hiểu rõ mục tiêu chủ yếu của quản trị sản xuất là gì. Đồng thời học sinh, sinh viên có thể khái quát được các kiến thức về quá trình cung cấp đầu ra cho cái nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp.

Bài tập môn quản trị sản xuất

Download tài liệu

2. Tổng hợp bài tập môn quản trị sản xuất có đáp án 

Bộ tài liệu tổng hợp bài tập môn quản trị sản xuất có đáp án được soạn theo chương trình đổi mới, giúp sinh viên ôn tập có hiệu quả. Nội dung của bộ tài liệu này bao gồm các phần sau: thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất, quản trị quá trình sản xuất. Sau khi sử dụng, ôn tập bằng bộ tài liệu bài tập môn quản trị sản xuất có đáp án này sinh viên có thể hiểu rõ mục tiêu của quản trị sản xuất là gì. Đồng thời vận dụng các kiến thức này để thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất có hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tổng hợp bài tập môn quản trị sản xuất có đáp án

Download tài liệu

3. Bài tập lớn quản trị sản xuất và tác nghiệp

Mục tiêu của bài tập lớn quản trị sản xuất và tác nghiệp bao gồm các mục sau:

 • Cung cấp sản phẩm
 • Góp phần tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh
 • Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng cung cầu
 • Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ.
Bài tập lớn quản trị sản xuất và tác nghiệp

Download tài liệu

4. Giải bài tập môn quản trị sản xuất

Yêu cầu của bài tập môn quản trị sản xuất đó là nghiên cứu bản chất của quản trị sản xuất là gì, vai trò và mối quan hệ của nó với các chức năng quản trị khác như quản trị tài chính, quản trị marketing. Đây là một trong những yêu cầu cơ bản của bài tập môn quản trị sản xuất mà sinh viên cần phải thực hiện.

Giải bài tập môn quản trị sản xuất

Download tài liệu

5. Bài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệp

Nhiệm vụ của quản trị sản xuất là thiết lập và quản lý một hệ thống sản xuất nhằm biến đổi đầu vào thành các yếu tố đầu ra với giá trị gia tăng cao hơn. Bằng cách thông qua các hoạt động sản xuất các nguồn tài nguyên được chuyển hóa thành của bạn có giá trị gia tăng cao hơn. Bài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệp là bộ tài liệu đưa ra các tình huống, các bài tập cụ thể giúp sinh viên hiểu rõ hơn vấn đề này. 

Bài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệp

Download tài liệu

6. Câu hỏi ôn tập môn quản trị sản xuất

Câu hỏi ôn tập môn quản trị sản xuất bao gồm các phần sau:

 • Khái niệm quản trị cấp thấp sản xuất
 • Các yếu tố chính của hệ thống sản xuất: quá trình biến đổi, các yếu tố đầu vào, các yếu tố đầu ra, các dụng của thông tin, các yếu tố đột biến ngẫu nhiên
 • Sự khác biệt giữa sản xuất và dịch vụ
 • Mục tiêu và vai trò của quản trị sản xuất
Câu hỏi ôn tập môn quản trị sản xuất

Download tài liệu

7. Ôn tập quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất là một phần hệ cơ bản trong doanh nghiệp, quản trị sản xuất có mục tiêu tổng quát là sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ nhằm đảm bảo thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng trên cơ sở sử dụng hiệu quả nhất các yếu tố sản xuất. 

Bộ tài liệu ôn tập quản trị sản xuất có đáp án này cung cấp toàn bộ các kiến thức có liên quan tới quản trị sản xuất.

Ôn tập quản trị sản xuất

Download tài liệu

8. Ôn tập, làm bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải (theo đề thi) 

Quản trị sản xuất là một trong những học phần quan trọng thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh. Đây là ngành học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế và tổ chức hệ thống sản xuất, hoạch định và kiểm soát quá trình sản xuất nhằm cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm.

Bộ tài liệu ôn tập, làm bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải theo đề thi ôn tập các kiến thức của môn quản trị sản xuất dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Ôn tập quản trị sản xuất theo đề thi có đáp án

Download tài liệu

9. Ôn tập môn quản trị sản xuất điều hành lập lịch điều hành

Đây là bộ tài liệu được soạn theo khung chương trình quản trị kinh doanh của trường đại học. Mục tiêu của tài liệu này là ôn tập cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị sản xuất. Đồng thời rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cần thiết nhất để có thể thực hiện công việc của nhà quản trị cơ sở tại doanh nghiệp thất nghiệp.

Ôn tập môn quản trị sản xuất điều hành lập lịch điều hành

Download tài liệu

10. Bài tập nhóm môn quản trị sản xuất điều hành

Bài tập nhóm môn quản trị sản xuất điều hành là một bài tập đòi hỏi các thành viên trong nhóm phải có sự gắn kết, phân chia công việc rõ ràng, rành mạch, công bằng. Đây là bài tập không những đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức, tri thức mà còn khéo léo trong việc trao đổi, tiếp thu ý kiến của các bạn cùng nhóm của mình.

Bài tập nhóm môn quản trị sản xuất điều hành

Download tài liệu

100+ Tài liệu môn quản trị sản xuất hay nhất

II. Quản trị sản xuất và môn quản trị sản xuất 

Có thể hiểu, quản trị sản xuất là tổng hợp tất cả những hoạt động nhằm xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào để tạo thành các sản phẩm, dịch vụ đầu ra.

Môn quản trị sản xuất sẽ cung cấp đến bạn những kiến thức về thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất; cách quản trị quá trình sản xuất… Trong môn học này, người học không chỉ được cung cấp những kiến thức chuyên môn mà còn là những kỹ năng để hoàn thành công việc quản trị một cách tốt nhất. 

III. Mục tiêu của quản trị sản xuất 

Việc thực hiện quản trị sản xuất bao gồm nhiều mục tiêu. Quản trị sản xuất có mục tiêu tổng quát là bảo đảm cung cấp đầu ra cho doanh nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực của doanh nghiệp đồng thời thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

Để đạt được mục tiêu chung nhất này, quản trị sản xuất và tác nghiệp có những mục tiêu cụ thể sau:

 • Cung cấp sản phẩm

Quản trị sản xuất phải sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng theo đúng chủng loại, số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.

 • Góp phần tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh

Là lợi thế cạnh tranh là ưu thế vượt trội của doanh nghiệp trước các đối thủ cạnh tranh trong việc đáp ứng cầu về sản phẩm, dịch vụ.

Là các ưu thế về giá, chất lượng và sự khác biệt hóa sản phẩm, tốc độ cung ứng và khả năng đa dạng hóa sản phẩm.

 • Để có ưu thế về giá cần

Chi phí kinh doanh bình quân trên một đơn vị sản xuất càng nhỏ, càng có lợi thế và ngược lại. Sản xuất đóng vai trò quan trọng với việc giảm chi phí kinh doanh sản xuất sản phẩm.

Chính sách giá cả hợp lí: bộ phận Marketing có trách nhiệm đối với vấn đề này.

 • Để có ưu thế về chất lượng 

Có khả năng tạo ra nhiều mức chất lượng sản phẩm: Khâu thiết kế và sản xuất đóng vai trò quan trọng đối với việc tạo ra dải chất lượng càng rộng càng tốt.

Có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng phù hợp với thị trường: khâu marketing đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện đúng thị hiếu của người tiêu dùng để bộ phận sản xuất đáp ứng.

 • Để có ưu thế về tốc độ cung ứng

Khả năng nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng càng nhanh càng tốt: Tính năng động, nhạy bén và hiệu quả của hoạt động marketing quyết định điều này.

Khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể nhanh chóng: điều này chủ yếu liên quan đến bộ phận nghiên cứu và phát triển và bộ phận sản xuất.

III. Kinh nghiệm làm bài tập môn quản trị sản xuất tốt nhất 

Bất kỳ môn học nào cũng vậy, để có thể học tập được tốt nhất thì cần phải có phương pháp học tập phù hợp. Đối với môn quản trị sản xuất, để có thể học tập được tốt nhất, bạn có thể ghi nhớ những kinh nghiệm sau đây: 

 • Lựa chọn các bộ đề bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải phù hợp. Bạn có thể tìm được vô số bộ đề khác nhau. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc để lựa chọn được đề phù hợp. Có thể lựa chọn các tập đề theo chương, hoặc bài tập tổng hợp. Bài tập có ở dạng trắc nghiệm và tự luận, cần phải cân nhắc và phối hợp 2 dạng bài tập để quá trình ôn tập được tốt nhất. 
 • Lên đề cương học tập: Để hệ thống được kiến thức một cách cụ thể, sinh viên nên lên đề cương chi tiết ở từng chương để biết những phần nào mình còn thiếu sót và bổ sung kiến thức cho phù hợp. 
 • Với những nội dung còn băn khoăn, không hiểu rõ, cần phải hỏi ngay các bạn cùng học hoặc trao đổi với giảng viên dạy để được giải đáp ngay. 
 • Ngoài ra, việc làm đi làm lại các bộ đề cũng sẽ giúp sinh viên học tập tốt, ghi nhớ cũng như tăng khả năng xử lý, nhìn nhận đề bài. 

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi về kinh nghiệm học tập cũng như các tập bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải, bạn đọc đã hiểu rõ và có thể dễ dàng học tập, ôn luyện kiến thức một cách tốt nhất. 

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Tài Liệu

Xem thêm:

 • Phân tích 7 câu thơ đầu bài Đồng chí của Chính Hữu siêu hay
 • Phân tích bài thơ đàn gà con của phạm hổ
 • Bài thơ Khởi Sầu (Nỗi Sầu) – Vũ Hoàng Chương
 • Phân tích hình tượng rừng Xà Nu trong tác phẩm cùng tên với sức sống mãnh liệt vô cùng
 • Thơ tình Nỗi Lòng Người Đi Trên Biển

  – Thơ Buồn Tình Yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *