Nên học nghề hay học đại học. Nếu học kém, thì nên học nghề gì?

Nội dung chính So sánh giữa học đại học và học nghề. Nên học đại học hay học nghề, nếu học lực trung bình (kém)? Học đại học, cao đẳng Ưu điểm khi học đại học, cao đẳng: Hạn chế khi học đại học, cao đẳng: Học nghề Ưu điểm khi học nghề: Nhược điểm … Continue reading Nên học nghề hay học đại học. Nếu học kém, thì nên học nghề gì?