Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của người giáo viên mầm non

Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của giáo viên mầm non

Sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở giáo dục mầm non – module 4

Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên mầm non

Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Phát triển chương trình GDMN phù hợp với bối cảnh địa phương

Module 8 mầm non Lập kế hoạch giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp

Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non nhóm, lớp

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GGMN Module 10

Kỹ năng sơ cứu phòng tránh và xử lý một số tình huống nguy hiểm

Bồi dưỡng thường xuyên giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ

Hoạt động phát triển vận động giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong phát triển ngôn ngữ

Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non Module 15

Tổ chức các hoạt động phát triển thẩm mỹ lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Xem thêm:

  • Các phương châm hội thoại (tiếp theo) – Ngữ văn 9 tập 1 chuẩn nhất
  • Top 10 tài liệu biến động dân số chọn lọc
  • Giáo án âm nhạc. Trẻ 4-5 tuổi biểu diễn bài hát “Cả nhà thương nhau”
  • Bài thơ Đường Về Quê Mẹ – Đoàn Văn Cừ
  • Bài thơ Dạm Bán Áo Đoạn – Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *