Hướng dẫn thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Dưới đây là Video “Hướng dẫn thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương”. Các em vui lòng ấn vào đường link bên dưới để xem video. Các em cố gắng ôn luyện và tự tin trong kỳ thi năng khiếu sắp tới. Mọi sự nỗ lực … Đọc tiếp Hướng dẫn thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương