Giáo án mới Nhà Trẻ 12-18 tháng – Đề tài: Chơi với chim

Chủ Đề: Bé và chim

Đề tài: Chơi với chim

Lớp : 12-18 tháng

I. Mục đích yêu cầu:

 • Phát triển kỹ năng vận động, trẻ biết vận động nhún nhảy, chạy theo cô làm chim.
 • Trẻ nhận biết được hình ảnh bên ngoài của con chim.
 • Trẻ biết đọc vuốt theo cô, nói được từ chim, làm động tác mô phỏng theo cô.
 • Trẻ hứng thú nghe cô đọc thơ và chơi cùng cô.

II. Chuẩn bị:

 • Tranh con chim
 • Lồng chim có tiếng kêu
 • Các con chim bằng học cụ

III. Hoạt động:

1. Hoạt động 1: Đố bé con gì?

Cô cho cháu ngồi xung quanh cô.

Cô và bé cùng chơi “ú.. à”.

Cô đưa tranh con chim đang hót ra và trò chuyển cùng trẻ:

– Tranh con gì đây?

Cô nhắc lại từ: “chim hót” và cho trẻ lập lại theo cô.

Cô đọc thơ: Con chim, (2 -3 lần)

Bài thơ: Chim hót líu lo

Chào cô, chào cô

Chim kêu ríu rít

Thích thích thích thích.

Giáo dục trẻ biết chào cô, chào ba mẹ.

Hoạt động 2: Chim hót

 • Cô cho trẻ nghe tiếng chim hót và hỏi trẻ đoán xem đó là tiếng gì?
 • Cô đưa mô hìn chim cho trẻ quan sát.
 • Cho một số trẻ lên chỉ con chim và nói: con chim.
 • Cô đọc lại bài thơ chim hót và cho trẻ đọc theo cô.

Hoạt động 3: Chim mẹ chim con

Cô mở nhạc bài chim mẹ, chim con.

Cô làm chim mẹ, trẻ làm chim con cùng chạy theo cô và vận động theo bà hát: nhảy lên làm chim bay cao, tay vỗ làm cánh, đưa tay lên miệng làm chim hót.

Kết thúc