Bài thơ Ông Hàn Bị Vợ Doạ Bỏ – Tú Xương (Trần Tế Xương)

Bài Thơ: “Ông Hàn Bị Vợ Doạ Bỏ” – Tú Xương (Trần Tế Xương)

Ông Hàn Bị Vợ Doạ Bỏ (Tú Xương)

Ông đã ơn vua một chữ “hàn”
Nay lành mai vỡ khéo đa đoan!
Được thua hai ngả, ba câu chuyện
Khôn dại trăm năm một tiếng đàn.
Chim chuột sau này, nên gắng sức…
Lợn gà thủa ấy đã nên oan.
Có ai làm thủng, ông không biết,
Còn phải mang điều với gái ngoan.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ông Hàn Bị Vợ Doạ Bỏ” của tác giả Trần Tế Xương. Thuộc danh mục Thơ Tú Xương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Thơ Việt Nam hay