Bài thơ Mừng Nghị Viên – Tú Xương (Trần Tế Xương)

Bài Thơ: “Mừng Nghị Viên” – Tú Xương (Trần Tế Xương)

Mừng Nghị Viên (Tú Xương)

Nghị viên há phải việc con con,
Nước có quyền dân, nước mới còn.
Được buổi mở mồm, nên nhức óc,
Dù ai bóp méo, cũng vo tròn.
Thay hai vạn rưởi người ăn nói,
Mở bốn nghìn năm mặt nước non.
Kính chúc duy tân hai chữ mới,
Xin đừng xôi thịt lũ quan hòn.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mừng Nghị Viên” của tác giả Trần Tế Xương. Thuộc danh mục Thơ Tú Xương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Thơ Việt Nam hay