Bài thơ Mồng Hai Tết Viếng Cô Ký – Tú Xương (Trần Tế Xương)

Bài Thơ: “Mồng Hai Tết Viếng Cô Ký” – Tú Xương (Trần Tế Xương)

Mồng Hai Tết Viếng Cô Ký (Tú Xương)

Cô Ký sao mà đã chết ngay?
Ô hay, trời chẳng nể ông Tây!
Gái tơ đi lấy làm hai họ
Năm mới vừa sang được một ngày.
Hàng phố khóc bằng câu đối đỏ,
Ông chồng thương đến cái xe tay!
Gớm gan cho những cô con gái
Còn rủ rê nhau lấy các thầy!

Cô Ký là vợ hai của một ông Ký mở hiệu xe tay, được chồng sai đi giao dịch với tên cẩm Tây để kiếm lợi.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mồng Hai Tết Viếng Cô Ký” của tác giả Trần Tế Xương. Thuộc danh mục Thơ Tú Xương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Thơ Việt Nam hay