Bài thơ Mẹ Vợ Với Chàng Rể – Tú Xương (Trần Tế Xương)

Bài Thơ: “Mẹ Vợ Với Chàng Rể” – Tú Xương (Trần Tế Xương)

Mẹ Vợ Với Chàng Rể (Tú Xương)

Ai về nhắn bảo việc này cho:
Nhắn bảo ai rằng việc nhỡ to!
Chép miệng, bà nuôi to cái dại,
Phờ râu, ông rể ẵm con so!
Cắm sào sâu quá nên thêm khổ,
Néo chặt dây vào hoá phải lo.
Vẫn biết sống lâu nhiều sự lạ
Tử qui thắt lại một “con cò”.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mẹ Vợ Với Chàng Rể” của tác giả Trần Tế Xương. Thuộc danh mục Thơ Tú Xương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Thơ Việt Nam hay