Bài thơ Đồng Tiền Hoẻn – Hồ Xuân Hương

Bài Thơ: “Đồng Tiền Hoẻn” – Hồ Xuân Hương

Đồng Tiền Hoẻn (Hồ Xuân Hương)

Cũng lò cũng bể cũng cùng than,
Mở mặt vuông tròn với thế gian.
Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
Đủ đồng ắt cũng đáng nên quan.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đồng Tiền Hoẻn” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Thơ Việt Nam hay